ANUNT

Publicat in Anunţuri la data 2018-07-10 13:38:13

A N U N Ț

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publicului că în luna august 2018 urmează să supună dezbaterii autorităţilor publice locale deliberative proiecte de acte normative.

             Proiectele de hotărâre și documentele aferente acestuia  sunt atașate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Băgaciu, nr.112 și pe site-ul www.primaria-bagaciu.ro .

              Potrivit prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, așteptăm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastră referitoare la proiectele de acte administrative normative în termen de 10 zile calendaristice de la data postării.

 Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă la sediul Primăriei Comunei Băgaciu, nr.112, prin fax la numărul 0265/425714 sau e-mail la adresa bagaciu@cjmures.ro în termenul precizat mai sus.

Abonare Ştiri