CONSULTARE PUG

Publicat in la data 2018-04-16 08:31:34

ANUNŢ PUBLIC – CONSULTARE PUG

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.10.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de elaborare a propunerilor.

 Iniţiator: PRIMĂRIA BĂGACIU

Elaborator:  SC PROIECT SRL Târgu Mureş

Publicul este invitat să transmită observaţii cu caracter de recomandare, asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei comunie Băgaciu în perioada 16 aprilie 2018 -29 mai 2018

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

 • Expoziţia cu planşe privind propunerile preliminare expuse la sediul Primăriei comunei Băgaciu în perioada16 aprilie 2018 -29 mai 2018

 • Dezbaterea publică în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă, în data de 30 mai 2018, începând cu ora 12,00 la sediul Primăriei Băgaciu, sala de şedinţe.

  Persona responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: -dna. ALDEA LUCIA- referent cu atribuţii delegate de urbanism

  Adresa: Primăria Comunei Băgaciu, Băgaciu, nr.112, telefon. 0265 425714, e-mail bagaciu@cjmures.ro

  Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de revizuire a Planului Urbanistic General

  Pentru faza  consultarea populaţiei, vă rugăm să participaţi cu opţiunea dumneavoastră la planificarea dezvoltării comunei, completând chestionarul anexat.

  Răspunsurile la observaţiile transmise vor fi puse la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul Primăriei

  Primar

  ALDEA IOAN

Abonare Ştiri