Convocator

Publicat in Anunţuri la data 2018-02-14 14:10:30

C O N V O C A T O R

              În  baza Dispoziţiei nr. 26 / 09.02.2018 a primarului comunei Băgaciu, se convoacă Consiliul local al comunei Băgaciu în şedinţa ordinară în data de 16.02.2018 orele 11,00  cu următoarea

               ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cerghizan Ioan

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bidi Petru

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Băgaciu pe anul 2018.

4.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperirea Riscurilor al comunei Băgaciu.

5. Informare activitate Post Poliţie Băgaciu.

 

Abonare Ştiri