Convocator sedinta CL Bagaciu

Publicat in Anunţuri la data 2018-01-25 09:55:33

C O N V O C A T O R

              În  baza Dispoziţiei nr. 5 / 23.01.2018 a primarului comunei Băgaciu, se convoacă Consiliul local al comunei Băgaciu în şedinţa ordinară în data de 30.01.2018 orele 12,00  cu următoarea

                     ORDINE DE ZI :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Băgaciu  pe anul 2017.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public al comunei Băgaciu
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii Asociaţiei de Caritate Betania de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  de stat din Comuna  Băgaciu, pentru anul şcolar 2018-2019

  5. Proiect de hotărâre privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei Băgaciu pentru perioada 13.02.2017-31.12. 2017

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018

Abonare Ştiri