Convocator sedinta CL Bagaciu

Publicat in Ştiri la data 2017-09-22 08:33:30

C O N V O C A T O R

              În  baza Dispoziţiei nr.215/ 19.09.2017 a primarului comunei Băgaciu, se convoacă Consiliul local al comunei Băgaciu în şedinţa ordinară în data de 26.09.2017 orele 12,00  cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului nr.213/07.09.2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli Comunei Băgaciu pe anul 2017

3.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Băgaciu, pentru anul 2018.

 

 

Abonare Ştiri