• Logo
 • Logo
 • Logo

Despre Proiect

Prin implementarea prezentului proiect, Primaria Bagaciu isi propune sa creasca rata de participare a copiilor romi la scoala, imbunatatirea performantelor scolare a 30 elevi romi din clasele primare si 30 elevi romi din clasele gimnaziale prin activitati "scoala dupa scoala"; imbunatatirea abilitatilor sociale, de viata si oferire de servicii adecvate nevoilor a 100 de copii si tineri romi aflati in situatii de risc din Bagaciu prin organizarea a cinci centre de activitatii: natura, internet, familia, sportiv si cultural; formarea unei constiinte civice europene pentru 30 elevi din gimnaziu prin cursuri de limba engleza si cetatenie europeana; cresterea nivelului de constientizare privind importanta educatiei in randul a 100 familii de etnie roma prin activitati de consiliere. Toate aceste activitati socio-educationale se vor desfasura in Centrul Educational Bagaciu pe care Primaria intentioneaza sa-l reabiliteze/dea in folosinta in primele 4 luni de derulare a proiectului.

Masuri vizate de proiect

 • Acces la educaţie formală
 • Acces la educaţie informală
 • Educarea părinţilor
 • Incluziune socială

Valoarea totală a bugetului proiectului este de 844324,92 lei și termenul de finalizare este 30 noiembrie 2016.

Scop și Obiective

 • din cei 150 de copii romi ai grupului tinta cu varsta intre 3 si 15 ani, cel putin 60 de elevi romi din clasele primare si gimnaziale isi vor fixa cunostinte de baza si vor recupera informatii neinvatate la cursurile scolare, vor valoriza procesul educational, vor invata cum sa invete, isi vor dezvolta abilitati de viata prin activitatile interculturale derulate in programul "scoala dupa scoala"; si cel putin 90 de elevi de gimnaziu cu varsta intre 3 si 15 ani si 40 de tineri cu varsta intre 16 si 29 ani romi vor participa activ la cele 5 centre de activitati (natura, familia, sportiv, cultural, internet) si la cursul de engleza si cetatenie europeana - isi vor dezvolta cunostinte si abilitati sociale si de viata;
 • un ansamblu de dansuri traditionale infiintat;
 • 1 Centru Educational infiintat in Bagaciu pentru derularea activitatilor socio-educative si sportive adresate elevilor si tinerilor apartinand grupurilor vulnerabile;
 • cel putin 100 de mame rome vor beneficia de consiliere pentru a constientiza importanta educatiei, pentru a dobandi cunostinte si metode de a motiva copiii sa invete, sa se bucure de copilarie (reducerea fenomenului de casatorie timpurie).

Rezultate

... pe termen scurt

 • din cei 150 de copii romi ai grupului tinta cu varsta intre 3 si 15 ani, cel putin 60 de elevi romi din clasele primare si gimnaziale isi vor fixa cunostinte de baza si vor recupera informatii neinvatate la cursurile scolare, vor valoriza procesul educational, vor invata cum sa invete, isi vor dezvolta abilitati de viata prin activitatile interculturale derulate in programul "scoala dupa scoala"; si cel putin 90 de elevi de gimnaziu cu varsta intre 3 si 15 ani si 40 de tineri cu varsta intre 16 si 29 ani romi vor participa activ la cele 5 centre de activitati (natura, familia, sportiv, cultural, internet) si la cursul de engleza si cetatenie europeana - isi vor dezvolta cunostinte si abilitati sociale si de viata; * un ansamblu de dansuri traditionale infiintat;
 • 1 Centru Educational infiintat in Bagaciu pentru derularea activitatilor socio-educative si sportive adresate elevilor si tinerilor apartinand grupurilor vulnerabile;
 • cel putin 100 de mame rome vor beneficia de consiliere pentru a constientiza importanta educatiei, pentru a dobandi cunostinte si metode de a motiva copiii sa invete, sa se bucure de copilarie (reducerea fenomenului de casatorie timpurie).

... pe termen lung

 • imbunatatirea frecventei scolare a elevilor romi;
 • imbunatatirea performantelor scolare ale elevilor romi;
 • dezvoltarea abilitatilor de viata si sociale, precum si a cunostintelor legate de protectia naturii, utilizarea plantelor medicinale, peisagistica, utilizarea calculatorului, limba engleza si cetatenie europeana a elevilor si tinerilor beneficiari;
 • promovarea culturii in localitate si inafara ei;
 • cresterea numarului de tineri care se vor implica in activitatile socio-recreative ale Centrului si ale comunitatii (competitii sportive, concursuri culturale, actiuni comunitare de protectia mediului etc);

Realizate

 • 1 Centru Educational înființat în Băgaciu pentru derularea activităților socio-educative și sportive adresate elevilor și tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile;
 • din cei 150 de copii romi ai grupului țintă cu vârsta intre 3 și 15 ani, 60 de elevi romi din clasele primare și gimnaziale participă la activitățile interculturale derulate în programul "școală după școală" și 90 de elevi de gimnaziu cu vârsta intre 3 și 15 ani și tineri romi cu vârsta intre 16 și 29 ani participă activ la cele 5 centre de activități (natura, familia, sportiv, cultural, internet) și la cursul de engleza și cetățenie europeana
 • un ansamblu de dansuri tradiționale înființat;
 • 100 de mame rome beneficiază de consiliere pentru a conștientiza importanta educației, pentru a dobândi cunoștințe și metode de a motiva copiii sa învețe, sa se bucure de copilărie (reducerea fenomenului de căsătorie timpurie).
 • acțiune comunitară ecologizare - derulată în cadrul centrului "natura"campanie de educație pentru sănătate - în derulare în cadrul centrului "familia"activitate culturala de promovarea culturii și tradițiilor rome - în derulare în cadrul centrului "cultural"

Activități

 1. Activităţi de management de proiect
 2. Derulare achiziţii
 3. Amenajare spaţiu-Reabilitarea si dotarea Centrului Educational Bagaciu
 4. Activitati de informare si publicitate
 5. Activitati scoala dupa scoala SDS
 6. Derulare activitati cu familia/consiliere
 7. Derulare activitati IT
 8. Derulare activitati "natura"
 9. Derulare cursuri de limba engleza si cetatenie europeana
 10. Derulare activitati culturale si traditie in sala multifunctionala subsol
 11. Derulare activitati educativ-sportive
 12. Alte activităţi
  1. Actiune comunitara ecologizare - derulata in cadrul centrului "natura"
  2. Campanie de educatie pentru sanatate - derulata in cadrul centrului "familia"
  3. Activitate culturala de promovarea culturii si traditiilor rome - derulata in cadrul centrului "cultural"
 • Logo
 • Logo
 • Logo